דירה להשקעה בניס
2 חד'
44 מ"ר
קומה 1
4% תשואת שכירות + עליית ערך
283,832
1,116,686 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
1.png
1.png
דירה להשקעה בניס
2 חד'
41 מ"ר
קומת קרקע
4% תשואת שכירות + עליית ערך
278,040
1,093,899 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בניס
2 חד'
37 מ"ר
קומה 1
4% תשואת שכירות + עליית ערך
266,455
1,048,320 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בניס
2 חד'
37 מ"ר
קומה 2
4% תשואת שכירות + עליית ערך
289,625
1,139,478 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בניס
2 חד'
42 מ"ר
קומה 1
4% תשואת שכירות + עליית ערך
278,040
1,093,899 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בניס
2 חד'
45 מ"ר
קומה 3
4.5% תשואת שכירות + עליית ערך
318,587
1,253,424 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
 |