דירה להשקעה בניס
2 חד'
42 מ"ר
קומה 1
4% תשואת שכירות + עליית ערך
1,068,416 ₪ נכון ליום
278,040
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בניס
2 חד'
44 מ"ר
קומה 1
4% תשואת שכירות + עליית ערך
1,090,672 ₪ נכון ליום
283,832
  כולל שירותי ליווי וניהול
1.png
1.png
דירה להשקעה בניס
2 חד'
41 מ"ר
קומת קרקע
4% תשואת שכירות + עליית ערך
278,040
 
דירה להשקעה בניס
2 חד'
37 מ"ר
קומה 1
4% תשואת שכירות + עליית ערך
1,023,898 ₪ נכון ליום
266,455
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בניס
2 חד'
45 מ"ר
קומה 3
4.5% תשואת שכירות + עליית ערך
1,224,225 ₪ נכון ליום
318,587
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בניס
2 חד'
37 מ"ר
קומה 2
4% תשואת שכירות + עליית ערך
1,112,933 ₪ נכון ליום
289,625
  כולל שירותי ליווי וניהול
 |