דירת סטודיו בלודג', שרודמיישצ'ה
דירת סטודיו
33 מ"ר
קומה 4
7% תשואת שכירות + עליית ערך
313,247
283,085 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירת סטודיו בלודג', שרודמיישצ'ה
דירת סטודיו
35 מ"ר
קומה 4
7% תשואת שכירות + עליית ערך
327,618
296,073 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירת סטודיו בלודג', שרודמיישצ'ה
דירת סטודיו
40 מ"ר
קומה 4
7% תשואת שכירות + עליית ערך
387,936
350,583 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
galeria3_0.jpg
galeria3_0.jpg
דירת סטודיו בלודג', שרודמיישצ'ה
דירת סטודיו
33 מ"ר
קומה 7
7% תשואת שכירות + עליית ערך
303,764
274,515 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
galeria3_0.jpg
galeria3_0.jpg
דירת סטודיו בלודג', שרודמיישצ'ה
דירת סטודיו
35 מ"ר
קומה 7
7% תשואת שכירות + עליית ערך
317,737
287,143 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
galeria3_0.jpg
galeria3_0.jpg
דירת סטודיו בלודג', שרודמיישצ'ה
דירת סטודיו
36 מ"ר
קומה 5
7% תשואת שכירות + עליית ערך
330,393
298,580 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
 |