דירה להשקעה בגראץ
סטודיו
34 מ"ר
קומה 2
4.5% תשואת שכירות + עליית ערך
131,618
517,261 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
Ost_Bild_05.jpg
Ost_Bild_05.jpg
דירה להשקעה בגראץ
סטודיו
33 מ"ר
קומה 6
4.5% תשואת שכירות + עליית ערך
141,751
557,084 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
Ost_Bild_05.jpg
Ost_Bild_05.jpg
דירה להשקעה בגראץ
2 חד'
48 מ"ר
קומה 2
4.5% תשואת שכירות + עליית ערך
171,873
675,464 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בגראץ
3 חד'
60 מ"ר
קומה 3
4.5% תשואת שכירות + עליית ערך
234,110
920,057 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
 |