דירה להשקעה בקאן
2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
4% תשואת שכירות + עליית ערך
254,870
1,001,644 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בקאן
2 חד'
39 מ"ר
קומה 2
4% תשואת שכירות + עליית ערך
266,223
1,046,261 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
 |