דירה להשקעה בקאן
2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
4% תשואת שכירות + עליית ערך
978,499 ₪ נכון ליום
254,870
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בקאן
2 חד'
39 מ"ר
קומה 2
4% תשואת שכירות + עליית ערך
1,022,086 ₪ נכון ליום
266,223
  כולל שירותי ליווי וניהול
 |