דירת שני חד' בלידס, הולבק
דירת 2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-63,675 £
£ 179,447
818,249 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
דירת 2 חד'
46 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-67,929 £
£ 194,043
884,804 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
דירת 2 חד'
40 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-59,993 £
£ 166,815
760,649 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
דירת 2 חד'
39 מ"ר
קומה 2
הון עצמי: החל מ-61,410 £
£ 171,676
782,815 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
דירת 2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-66,559 £
£ 189,344
863,378 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
דירת 2 חד'
39 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-63,563 £
£ 179,064
816,503 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירת שני חד' בלידס, הולבק
דירת 2 חד'
42 מ"ר
קומה 1
הון עצמי: החל מ-68,958 £
£ 197,577
900,919 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
 |