דירה להשקעה בוילנה
2 חד'
30 מ"ר
קומה 1
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
68,485
269,147 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
ozo_kvartetas_D-korpusas_terasa.jpg
ozo_kvartetas_D-korpusas_terasa.jpg
דירה להשקעה בוילנה
סטודיו
22 מ"ר
קומת קרקע
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
52,396
205,917 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בוילנה
2 חד'
31 מ"ר
קומה 5
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
74,412
292,440 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
ozo_kvartetas_D-korpusas_terasa.jpg
ozo_kvartetas_D-korpusas_terasa.jpg
דירה להשקעה בוילנה
סטודיו
25 מ"ר
קומה 1
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
58,747
230,876 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בוילנה
צמוד קרקע
80 מ"ר
שלוש קומות + חצר
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
130,714
513,708 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בוילנה
צמוד קרקע
80 מ"ר
שלוש קומות + חצר
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
132,895
522,280 ₪ נכון ליום
 כולל שירותי ליווי וניהול
 |