דירה להשקעה בוילנה
2 חד'
30 מ"ר
קומה 1
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
262,928 ₪ נכון ליום
68,485
  כולל שירותי ליווי וניהול
ozo_kvartetas_D-korpusas_terasa.jpg
ozo_kvartetas_D-korpusas_terasa.jpg
דירה להשקעה בוילנה
סטודיו
22 מ"ר
קומת קרקע
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
52,396
 
דירה להשקעה בוילנה
2 חד'
31 מ"ר
קומה 5
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
285,683 ₪ נכון ליום
74,412
  כולל שירותי ליווי וניהול
ozo_kvartetas_D-korpusas_terasa.jpg
ozo_kvartetas_D-korpusas_terasa.jpg
דירה להשקעה בוילנה
סטודיו
25 מ"ר
קומה 1
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
58,747
 
דירה להשקעה בוילנה
צמוד קרקע
80 מ"ר
שלוש קומות + חצר
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
501,838 ₪ נכון ליום
130,714
  כולל שירותי ליווי וניהול
דירה להשקעה בוילנה
צמוד קרקע
80 מ"ר
שלוש קומות + חצר
5.5% תשואת שכירות + עליית ערך
510,212 ₪ נכון ליום
132,895
  כולל שירותי ליווי וניהול
 |