הבלוג

תשואה מובטחת

מה בין "תשואה מובטחת" לבין ביטחון בהשקעה? האם מדובר בהבטחת תשואה ממש או בתרגיל שיווקי בלבד? מה הרקע לאותן הבטחות ומה משקיעים צריכים לדעת בקשר אליהן?

AAAA123QWE.png
AAAA123QWE.png

תשואה מובטחת

מה בין "תשואה מובטחת" לבין ביטחון בהשקעה? האם מדובר בהבטחת תשואה ממש או בתרגיל שיווקי בלבד? מה הרקע לאותן הבטחות ומה משקיעים צריכים לדעת בקשר אליהן?

רבים מן המשקיעים מסיקים פעמים רבות מסקנות לגבי השקעתם מקשר לכאורי של סיבה ותוצאה. הסיבה לכך היא, פעמים רבות, התעלמות מן ההבדל החמקמק בין קורלציה לבין סיבתיות.

66042407_10218286397405008_6075152822679109632_o.jpg
66042407_10218286397405008_6075152822679109632_o.jpg

ההבדל בין קורלציה לסיבתיות, והקשר שלו להשקעות שלנו

רבים מן המשקיעים מסיקים פעמים רבות מסקנות לגבי השקעתם מקשר לכאורי של סיבה ותוצאה. הסיבה לכך היא, פעמים רבות, התעלמות מן ההבדל החמקמק בין קורלציה לבין סיבתיות.

תשואה יחסית

משקיעים רבים נוטים להסתכל על תשואה דרך משקפיים אבסולוטיות, ולא במונחים יחסיים. לכן קיימת נטיה לבחור אפיק השקעה שמפיק לכאורה את התשואה הגבוהה ביותר בשוק מסוים. מדוע בחלק גדול מהמקרים מדובר בבחירה לא נכונה ואיך ניתן להימנע ממנה?

62592962_10218127955044048_3355207999000936448_o.jpg
62592962_10218127955044048_3355207999000936448_o.jpg

תשואה יחסית

משקיעים רבים נוטים להסתכל על תשואה דרך משקפיים אבסולוטיות, ולא במונחים יחסיים. לכן קיימת נטיה לבחור אפיק השקעה שמפיק לכאורה את התשואה הגבוהה ביותר בשוק מסוים. מדוע בחלק גדול מהמקרים מדובר בבחירה לא נכונה ואיך ניתן להימנע ממנה?

 |